Wyrównawczy kurs UEFA B w Skoczowie

W Skoczowie organizowany jest kurs wyrównawczy UEFA B. Do 19 marca 2019 roku można za pośrednictwem portalu PZPN24 aplikować na odbywający się w naszym regionie kurs.

Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną na portalu PZPN 24 – gdzie, każdy trener w zakładce: „wydarzenia / kursy, licencje i konferencje / organizacje – wybrać Śląski ZPN / rodzaj – kursy trenerskie / wyszukaj” musi aplikować na: Kurs UEFA B Wyrównawczy – Śląski ZPN (Skoczów)
    
KURS UEFA B Wyrównawczy
 
Kandydatem na Kurs UEFA B Wyrównawczy może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
 
1.    Posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystki lub innymi przepisami powszechnie obowiązującymi - do 23 sierpnia 2013 roku,
2.    W przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych - osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,
3.    Pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej
 
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl - wniosek zawierający:
 
1.    imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i Email wnioskodawcy,
2.    określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
3.    w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,
4.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5.    zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.
 
Do wniosku powinny być dołączone:
 
1.    skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
2.    skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski - w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
3.    skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
4.    skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
5.    skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
6.    skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
7.    skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.
 
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
 
1.    100% obecność na zajęciach kursu,
2.    Prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
3.    Odbycie stażu trenerskiego,
4.    Zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna).
 
Zgodnie z Uchwałą nr V/75 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej koszt kursu PZPN B wyrównawczego 1450zł.
 
Więcej informacji pod numerem telefonu: +48 501 391 449

 

Podokręg SkoczówTrener
Dodany przez: Artur Steczkiewicz, dnia: 05.12.2018 11:31

Komentarze

Wasze komentarze

IV Liga Śląska
POZDrużynaMPKT
1Książenice613
2Goczałkowice612
3Ustroń612
4Czaniec612
5TSP II612
6Odra610
7Tychy II610
8Czechowice-Dz.610
9Jasienica610
10Łaziska Grn.68
11Landek68
12Radziechowy67
13Bełk67
14MKP Odra63
15Skoczów61
16Wilcza60
Okręgówka g.5
POZDrużynaMPKT
1Lędziny715
2Dankowice713
3Bestwinka713
4Pszczyna612
5BKS Stal712
6Jaworze712
7Wisła Wlk.712
8Bestwina611
9Wola711
10Studzienice610
11Łąka710
12Cielmice67
13Rekord II76
14Czechowice-Dz. II76
15Bieruń73
16Rudołtowice73
B Klasa Bielsko
POZDrużynaMPKT
1Ligota515
2Kozy412
3Czaniec II510
4TSP III39
5Grodziec57
6Rybarzowice57
7Zabrzeg57
8Jaworze II44
9Bujaków54
10Godziszka54
11Mazańcowice51
12Łodygowice50
B Klasa Skoczów
POZDrużynaMPKT
1CKS Piast39
2Rudnik39
3Piast II47
4Ochaby46
5Wielkie II46
6Kaczyce44
7Górki W.33
8Dębowiec33
9Golasowice40